Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

www.tallchart.ee on Tallchart OÜ-le kuuluv veebileht. Siin leiduva info, tekstide, piltide või mis tahes muu infomaterjali igasugune ärilistel eesmärkidel kopeerimine, reprodutseerimine või levitamine on ilma Tallchart OÜ selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Järgnevates infoplokkides kirjeldame meie privaatsuspõhimõtted, mis laadi teavet me veebilehel tallchart.ee kogume, kuidas seda teavet kasutame, andmeid säilitame ning millistel tingimustel seda kolmadatele isikutele avaldame.

Samuti leiad siit info tallchart.ee veebilehel leiduva materjali autoriõiguste,  selle kasutamise, kopeerimise ja taasavaldamise kohta. 

Võimalike tekkinud küsimuste korral võtke meiega ühendust.

Tallchart OÜ kontaktandmed on järgmised:

Ülejõe tee 2 76603
Keila linn Harjumaa Eesti
Reg.nr. 10541719
Tel. +372 6506 448
E-mail: info@tallchart.ee

Privaatsuspõhimõtted

Andmete kaitse

Tallchart OÜ austab oma klientide privaatsust ja töötleb isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate isikuandmete töötlemise seaduste ning õigusaktidega. 

Isikuandmed ja andmete töötlemise eesmärk

Tallchart OÜ võib koguda, töödelda ja kasutada teie isikuandmeid, sealhulgas teie nime, postiaadressi, telefoninumbrit, mobiiltelefoni ja faksi numbrit ning teavet teie ostetud Tallchart OÜ toodete ja teenuste kohta. Samuti võime küsida eelpool loetletud teabele lisaks veel ka tööülesandeid, ametikohta, tegevusharu, ettevõte nime ja asukoha riiki.

Teie andmeid võidakse töödelda alljärgnevatel põhjustel:

et tagada juurdepääsu meie veebilehele, sealhulgas ka juurdepääs Tallchart OÜ-teenustele;
et töödelda hinnapäringuid, broneeringuid või toodete, teenuste ning lisatarvikute tellimusi;
et pakkuda teile teenuseid (üksnes teie nõusolekul);
et võtta ühendust seoses saabunud hinnapäringute või teie soovitud teenustega;
et osutada teenuseid, mida olete soovinud;
et korraldada mis tahes maksete töötlemist;
et viia läbi küsitlusi teile pakutava teenuse parandamiseks ja pakkuda meie kasutajatele mõistlikul tasemel teenuseid;
et teavitada teid Tallchart OÜ muudest toodetest ja teenustest (üksnes teie nõusolekul);

Teie isikuandmeid talletatakse Tallchart OÜ hostingupartneri (Zone Media) arvutites. Tallchart OÜ võib edastada teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna piires töötlemiseks kolmandast isikust spetsialistidele. Kogume andmeid vaid mõistlikkuse piires, rakendades kõik vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete turvaline ja nende privaatsuspõhimõtete kohane töötlemine. 

Andmete kasutamine otseturustuse otstarbel

Teie nõusolekul võib Tallchart OÜ kasutada teie esitatud teavet selleks, et saata teile pakkumisi, mida Tallchart OÜ peab teile huvitavaks. Võite oma nõusoleku Tallchart OÜ-lt lisateabe saamise kohta alati tagasi võtta. Teil on samuti täielik õigus paluda meil mitte töödelda teie isikuandmeid otseturustuse otstarbel. Te võite seda õigust kasutada mis tahes ajal, võttes meiega ühendust kas tava- või e-posti teel neis põhimõtetes märgitud aadressidel. 

Andmete avaldamine kolmandatele isikutele

Kui seda veebisaiti käitav ettevõte maha müüakse, antakse asjakohased registreeritud kasutajate nimekirjad ja muud isikuandmed üle uuele omanikule. Seda tehakse parajasti kehtivate õigusaktide kohaselt. Samuti võib Tallchart OÜ avaldada teie isikuandmed juhul, kui Tallchart OÜ on kohustatud avaldama teie isikuandmed kohtumääruse või mis tahes muu õigusjärgse kohustuse, kohtukutse või õigusmenetluse kohaselt või kui seadus seda muul viisil nõuab, või kui usume, et see on vajalik ebaseadusliku tegevuse või meie põhimõtete rikkumise ärahoidmiseks või sellevastaste meetmete kasutusele võtmiseks. 

Isikuandmete kaitse

Tallchart OÜ kaitseb teie isikuandmeid ja tagab, et nii korralduslikud kui ka tehnilised turbemeetmed on parimal tasemel. 

Küpsised

Tallchart OÜ kasutab andmete kogumiseks küpsiseid. Küpsis on väike arvutikoodi lõik, mille anname teie veebibrauserile, kui veebisaiti esimest korda külastate. Edaspidi võivad küpsised aidata meil pakkuda teile ainulaadset sisu või teha reklaami selle alusel, mida olete meile enda kohta avaldanud või millist sisu olete vaadanud.

Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, on teil alati võimalik seda ise oma brauseris märkida. Selle kohta on võimalik saada lisateavet teie brauseri tootjalt. Kui keelate küpsised, ei pruugi teatud funktsioonid meie kodulehel töötada või teatud teenused teile kättesaadavad olla. 

Täpsemat teavet küpsiste kohta leiad järgmisest plokist: “Küpsiste kasutamise põhimõtted”

Tellimise lõpetamine

Kõigi Tallchart OÜ saadetavate uudiskirjade tellimine toimub vabatahtlikkuse põhimõttel ja te võite suvalisel ajal tellimise lõpetada, nt saates meile e-kirja või kasutades iga e-posti põhise uudiskirja all olevat linki. Tellimise lõpetamine on sama lihtne kui uudiskirja tellimine. Kõik e-posti põhised uudiskirjad ja muud sarnased teenused on reklaamipõhised. 

Turbemeetmed

Teie isikuandmed jäävad Tallchart OÜ vastutusele. Tallchart OÜ tagab, et salvestatud andmeid, kaasa arvatud teie isikuandmeid, töödeldakse hoolikalt ja kaitstakse nõuetekohaselt parajasti kohaldatavate turvastandardite kohaselt. 

Teie õigused

Te võite oma andmeid igal ajal kontrollida ja nõuda nende parandamist, täiendamist või eemaldamist, saates e-kirja aadressile info@tallchart.ee või saates oma soovi meie postiaadressile.

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Teave küpsiste kohta

Küpsised kiirendavad ja kergendavad teie ja veebisaidi vahelist teabevahetust.

Enamik veebisaite kasutab küpsiseid kasutuselamuse parandamiseks. Selleks lubatakse veebilehel jätta teid meelde kas seekordse külastuse ajaks (seansiküpsise abil) või korduvate külastuste ajaks (püsiküpsise abil).

Küpsised täidavad erinevaid ülesandeid: jätavad meelde teie eelistused, võimaldavad teil tõhusamalt lehekülgedel navigeerida, parandavad üldist veebisaidi kasutamise elamust ja võimaldavad veebilehel tuvastada, mis liiki teavet te otsite.

Kui veebisait ei kasuta küpsiseid, peab ta teid uueks külastajaks iga kord, kui saidil uuele leheküljele liigute. Näiteks pole teil võimalik jääda sisseloginuks, kui liigute ühelt leheküljelt teisele ilma et küpsis teie olekut „meeles peaks“.

Tallchart OÜ kasutab aeg-ajalt küpsiseid selleks, et saaksime teha teie asukoha ja/või sirvimisharjumuste alusel sihtreklaami või suunata turustusteateid. Meie eesmärk on tagada teile parem juurdepääs asjakohasele teabele ja säästa teid teabest, mis on teie jaoks ebaoluline.

Küpsised võivad seada kas meie veebisait („esimese osalise küpsised“) või muud veebisaidid, mis käitavad sisu leheküljel, mida vaatate („kolmanda osalise küpsised“). 

Mis on brauseriküpsis?

Küpsis on lihtne tekstifail, mille veebisaidi server salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse. Selle küpsise sisu saab taastada või lugeda üksnes see server.

Iga küpsis on teie veebibrauseri jaoks kordumatu ja sisaldab teatavaid anonüümseid andmeid, näiteks kordumatud identifikaatorit ning mõnesid numbreid ja arve. See võimaldab veebilehel jätta meelde sellist teavet nagu teie eelistused ja teie külastatud leheküljed. 

Küpsiste blokeerimine või kustutamine

Võib näida sissetungina, et veebisait teie arvutisse või mobiilseadmesse teavet salvestab, eriti juhul, kui seda teavet salvestab ja kasutab kolmas osaline. Ehkki see on tavaliselt täiesti kahjutu, ei pruugi te näiteks soovida näha oma huvide kohaselt suunatud reklaami.

Seetõttu on võimalik blokeerida osa küpsistest või kõik küpsised, kui seda eelistate, või isegi kustutada juba seatud küpsised. Palun arvestage, et kui küpsiseid blokeerite või kustutate, võite kaotada osa meie veebisaidi funktsioonidest. 

Miks me teid küpsistest teavitame?

Seadus nõuab, et kõik Eesti veebisaidid teavitaksid kasutajat sellest, millised brauseriküpsised kasutaja seadmesse jäetakse või milliseid küpsiseid seal kasutatakse. See teave peab vastama „Rakendusmäärusele nõutava teabe ja nõusoleku kohta andmete salvestamisel lõppkasutaja lõppseadmetesse või seal kasutamisel“.

See rakendusmäärus nõuab, et brauseriküpsiste salvestamisel kasutaja IT-seadmetesse peab veebisait saama kasutajalt nõusoleku. Teie olete andnud selle nõusoleku meie veebisaidi kasutamisega. 

Kuidas saab brauseriküpsised eemaldada?

Kui olete vastu võtnud Tallchart OÜ veebisaitide brauseriküpsised, on alati võimalik need internetibrauseri sätete abil taas eemaldada. Lisainfot sellekohta uurige oma kasutatava veebiprauseri kodulehelt. 

Kõik edasised tekkinud küsimused

Kui soovite teavet selle kohta, kuidas töötleme teie isikuandmeid, siis lugege meie privaatsuspõhimõtteid.

Kui teil on veel küsimusi brauseriküpsiste kasutamise kohta saidil tallchart.ee, siis võtke kõhklemata ühendust Tallchart OÜga aadressil info@tallchart.ee. 

Autoriõiguste teatis

Veebisaidi kasutamine

tallchrt.ee veebisaidi ja siit pärineva sisu igasuguse kasutamise kohta kehtivad need autoriõiguste teatise põhimõtted. Kui te ei saa nende põhimõtetega nõustuda, siis palume teil lahkuda sellelt veebilehelt edasi sirvimata. 

Sisu

Kogu veebilehel leiduv sisu, muuhulgas Tallchart OÜ ärinime, logo s.h. seotud toote- ja kujundusmärkide, või reklaamlausete, tekstide, piltide ja filmiklippide (edaspidi „sisu“) kohta kehtib autoriõigus ja kaubamärgi kaitse.

Ilma Tallchart OÜ selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta ei tohi kopeerida, kuvada, alla laadida, levitada, muuta, reprodutseerida, taasavaldada ega uuesti edastada sellel veebilehell ega selle mis tahes osas sisalduvat teavet, teksti, dokumente ega filmiklippide mis tahes elektroonilise meediumi abil ega püsikoopiana; samuti ei tohi luua niisuguste piltide, teksti, dokumentide või filmiklippide alusel tuletistöid, välja arvatud, kui seda lubavad kohustuslikult Eestis kehtivad õigusaktid.

Kui pole märgitud teisiti, on kõik tootenimed, nii need, mis on esitatud suurtähtedega või koos kaubamärgi sümboliga kui ka muud, Tallchart OÜ kaubamärgid. Kõigi nende kaubamärkide või mis tahes muude materjalide kasutamine muul kui selles dokumendis lubatud viisil ja väärkasutamine on selgesõnaliselt keelatud ning võib olla autoriõiguse seaduse, kaubamärgiseaduse ja/või võimalike muude kohaldatavate õigusaktide rikkumine. 

Vastutuse piiramine

tallchart.ee saidil leiduvat teavet pakutakse „olemasoleval kujul“ ilma igasuguste selgesõnaliste või kaudsete garantiide või kinnitusteta, muuhulgas ilma kaudse turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ja mitterikkumise garantiita.

Kasutage seda saiti oma vastutusel. Tallchart OÜ ei vastuta mis tahes kahjumi eest, sealhulgas saamata jäänud sissetuleku, puhas- ja müügitulu, otseste, kaudsete, rahaliselt hüvitatavate, ettenägematute, erakordsete, tegevusest tulenevate või muude kahjude eest, mis on tingitud selle saidi või saidi mis tahes sisu (kaasa arvatud viirused) avamisest või kasutamisest, olenemata mis tahes niisuguse sisu täpsusest või täielikkusest. 

Hüperlingid välistele veebisaitidele

Tallchart OÜ ei võta endale mingisugust vastutust nende väliste veebisaitide sisu ega funktsioonide eest, mida Tallchart OÜ ei käita ega juhi. 

Arvutiviirused, ussid, troojanid ja muud ohud

Tallchart OÜ rakendab mõistlikud meetmed selle saidi kaitsmiseks arvutiviiruste, usside, troojanite ja muude ohtude eest. Tallchart OÜ ei garanteeri siiski, et see sait oleks niisugustest kahjulikest programmidest vaba ja loobub igasugusest vastutusest või kohustustest seoses sellelt saidilt vastu võetud või sellelt saidilt alla laaditud failide kaudu saadud kahjulike programmide tõttu tekkinud kahjumi või kahjudega. 

Muudatused autoriõiguste teatises

Tallchart OÜ näitab üles mõistlikku hoolt saidi sisu täpsuse ja ajakohasuse tagamiseks, jättes endale õiguse igal ajal ja ette teatamata muuta käesolevat autoriõiguste teatise põhimõtteid selle postituse uuendamise teel. Võimalikud muudatused on saidi lugejatele siduvad ja seetõttu peaksid lugejad külastama perioodiliselt seda lehekülge, et vaadata läbi parajasti kehtivad autoriõiguste teatises leiduvad põhimõtted.